free-slots.us.org
ACTUALITÉ
Accueil » KOMPA » WANITO LAGE DENYE VIDEYO LI A » M BEZWEN YON MENAJ »

WANITO LAGE DENYE VIDEYO LI A » M BEZWEN YON MENAJ »

M BEZWEN YON MENNAJ
Nan videyo sila, atis la ap esplike nou istwa yon jenn gason ki genyen yon mennaj ki renmen l misye anpil
men yon lotbo fanm sila ki se menaj patne a gen plizye lot menaj, sa ki kreye plezi nan videyo sila, se ke yon bon jou,
sanzatann pandan Wanito te anndan chanm li ap fi a, sekonsa yon nan neg jenn fi a yo vinn paret.
SI- W BEZWEN KONN FEN ISTWA SILA , AL GADE BEL VIDEYO SILA KE WANITO OFRI NOU

EPI POSTE YON KOMANTE POU DI NOU KISA KE OU PANSE EPI  KI LESON OU JWENN LADAN -L

- E POU N FINI, KISA W TAP FE SI SE TE OU MENM?
- ESKE OU TAP KONTINYE RETE AK FI  SA  / GASON SA?


ANPASAN WANITO, GEN 2 MENNAJ KI PA GEN  YON SEL  MENAJ
DONK WANITO TOU POU KONT PA-L NAN VIDEYO SA PA GEN YON SEL FANM,
epi li bezwen yon mennaj ki pa gen menaj a la mize pou fanm.

PAWOL MWEN BEZWEN YON MENAJ KI PA GEN MENAJ

 

« Bezwen Mennaj »
Ayayayayay. — se mwen wi ayayayaya. –
Sa se Wanito
Refren
Bezwen mennaj ki pa gen mennaj
Bezwen mennaj kap g’on sel mennaj
Bezwen mennaj yon ti tre saj
Bezwen mennaj ki pap fe tapaj (bis)

Verse 1
Mezanmi mwen fatige
Fanm sa se pa pou mwen li ye
Ankachèt nou konn rankontre
Pou’n fe ti bo n fe ti koze
Santi’m bouke lè mari’l paret
Pou’m oblije ap vole nan fenèt
Santi’m bouke kouri ak kalson
Vwazinaj ap di gade mizè jenn gason
Santi’m bouke nan pran poto
Ap bat seren ap tann misye dodo
Santi’m bouke lè’m anvi trip
Li di’l pa kapab paske misye isit
Li paka domi deyò Si misye pa al andeyò
M’oblije dakò. Li dim se pou lavi miyò
Lavi’m an jeu Nan bagay sa a chaje danje
Neg konn tire Pou fanm yo yo pa negosye

-Refren-
Bezwen mennaj ki pa gen mennaj
Bezwen mennaj kap g’on sel mennaj
Bezwen mennaj yon ti tre saj
Bezwen mennaj ki pap fe tapaj (bis)

Verse 2
Tout jwèt se jwèt kase kou pa ladan’l
Zafè vi’n lakay ou a cheri mwen pa ladanl
Se sa’m fè’l aprann. Men’l pa vle konprann
Wo wo wo wo wooooooo
Santi’m bouke lè telefòn sone
Li di’m pa pale koz se misye ki rele
Menm si touse kenbe mwen Baye kenbe mwen
Mwen paka fè bri paske’m pa vle yo kenbe mwen
Santi’m bouke kache anba kabann
Le y’ap voye soulye li pran’m tout anba gagann
Resò nan do mwen Kabann peze mwen
Mwen paka fe bri paske’m pa vle yo kenbe mwen
Mwen pa fouti sot deyò Tout tan misye pa met deyò
Wanito antò Franchman mwen poko prè pou lanmò
Lavi’m an jeu Nan bagay sa pa gen danje
Neg konn tire. Pou fanm yo yo pa negosye

-Refren-
Bezwen mennaj ki pa gen mennaj
Bezwen mennaj kap g’on sel mennaj
Bezwen mennaj yon ti tre saj
Bezwen mennaj ki pap fe tapaj (bis)

-Bridge-
Tankou fanm sa a (fanm sa ) Sou po’m li pa vle fe koka
Li di’m pa fe sa
M’ap mete’l nan cho pita avek mesye a
Eskize’m mesye …… M pat konnen mesye …..
M te panse’m g’on mennaj ki pa gen mennaj mesye …….
Chapo ba pou ou mesye …. I’m sorry mesye ….
M te panse m g’on mennaj Tande !
Ou ka g’on mennaj. Kap baw presyon fe jalouzi.
Poutan li g’on lot mennaj K’ap ba’l presyon fe jalouzi
Lot la tou g’on lot mennaj K’ap bal presyon fe jalouzi
Se yon anchènman mennaj K’ap bay presyon fe jalouzi
.
-Refren2-
Bezwen mennaj naj. Ki pa gen mennaj naj K’ap g’on sèl mennaj
Ede’m chèche silvouplè…..
Eske map jwenn Silvouplè
Kotel kache silvouplè
Ede’m chache silvouplè
Ede’m chante silvouplè
Kote’l kache silvouplè
Kote’m ap jwenn silvouplè
Ede’m chache silvouplè

Commentaires

comments

A propos de admin

2 commentaires

  1. Waw! C toujou konsa. Yo pa fidèl yo toujou vle pou mennaj yo fidèl. Pwoblèm pap fini.

  2. Bel music video clip; anpil detay; é leson moral la fow * gin anpil dangé nan love triangle * . Kompliman pou realization sa.

Laisser un commentaire